पैसाले भन्छ: मलाई अहिले जतन गर, म तिमीलाई भविष्यमा खुसी दिन्छु

विनोद अधिकारी | असोज ५, २०७९