सुदूरपश्चिममा कांग्रेस सत्ताको सति जान्छ कि स्वाभिमान जोगाउँछ ?