काठमाडौँ पाटीपौवा, पोखरी, इनार, ढुंगेधारा र कुवाहरूको सहर हो

बालेन साह | जेठ २२, २०७९