समय क्रमलाई वस्तुवादी ढंगले बोध गरिएन भने कयौँ विभाजन हुनेछन्

झलक विक | बैशाख २५, २०७९